De voordelen van bewegend en spelend leren op school

De voordelen van bewegend en spelend leren op school

Als je aan een willekeurig kind vraagt: ´wat zou je nu liever doen: spelen of aan het huiswerk zitten?´, zal dat kind hoogstwaarschijnlijk kiezen voor het eerste. Heel lang werd spelen afgedaan als een pure vrijetijdsbesteding dat volledig of vrijwel geheel losstaat van het leerproces. Echter tonen heel veel onderzoeken aan dat een spelend element in het leren leidt tot een verbetering van de schoolresultaten. Het toepassen van spel en beweging in het leren leidt tot een win-win situatie: de kinderen hebben lol, een betere concentratie en leren ook nog eens een stuk beter.


Wetenschappelijk onderzoek


Door het Mulier Instituut is onderzoek gedaan naar de relatie tussen sport, beweging en schoolprestaties. Dit instituut stelt dat er een positieve relatie bestaat tussen bewegend en spelend leren enerzijds en executief functioneren, hersenverbindingen, besluitvorming en foutencorrectie van gedrag anderzijds. De veranderingen die in de hersenverbindingen zichtbaar zijn, zijn acuut en structureel. Ze treden dus al zeer gauw op en leiden tot een langetermijnverbetering. Executief functioneren is vooral van belang voor taken als plannen maar ook het werkgeheugen en flexibiliteit: zeer uiteenlopend dus. Al deze skills komen heel goed van pas ook in de verdere school- en werkloopbaan. Het leren leren is vooral in het voortgezet onderwijs een onmisbare competentie die menig scholier niet voldoende heeft doorontwikkeld. 

Verschillende Manieren Spelend En Bewegend Leren

In de VS is ook onderzoek gedaan naar de effecten van spelend en bewegend leren. Daar werd een zichtbare verbetering van rekenen, lezen en schrijven geconstateerd met slechts anderhalf uur spelend en bewegend leren per week. Ten slotte blijkt uit het Nederlandse fit en vaardig onderzoek dat er aanmerkelijke verbeteringen zichtbaar zijn wanneer sport en spel worden gecombineerd met automatiserings- en herhalingsopdrachten van taal en rekenen.  


Voorbeeld

Op basisschool Het Kompas in Meppel kennen ze de ´doevrijdag´. Die dag blijven de schoolboeken van groep 3 dicht en gaan de kids naar buiten om te spelen en leren. De leraren hebben de leerlijnen scherp op het netvlies staan. De doelen van de lesmethode zijn het uitgangspunt en daaromheen wordt een werkvorm bedacht die toegepast kan worden. 

 

Werkvorm ‘Letterspel’

Op het schoolplein liggen verschillende letterkaartjes. Ook liggen er kaartjes met een afbeelding. De leerlingen zoeken bij elke afbeelding de juiste letters op die uiteindelijk een woord vormen.

 

Kinderen Detective Spelend Leren

 

Aan de slag met bewegend en spelend leren? 


Bekijk dan eens de populaire bewegend leren methode van Fluitend Leren. Binnen deze aanvullende methode staan het spelend en bewegend leren centraal. De methode is beschikbaar voor groep 1 t/m groep 8 en ontwikkeld door ervaren leerkrachten. Honderden scholen en leerlingen ervaren nu al de voordelen van bewegend leren. 

 

Fluitend Leren Methode Voorbeeld

 

Oefenboeken aanbod voor scholen > 

Liever persoonlijk contact met ons over de mogelijkheden? Mail dan naar info@fluitendleren.nl of bel ons op 085 401 1495. Laten we samen iedere leerling in beweging brengen! 


Bronnen: 

https://www.leraar24.nl/50430/fit-en-vaardig/#:~:text=In%20het%20lesprogramma%20Fit%20%26%20Vaardig,taken%20in%20de%20les%20erna

https://www.kennisrotonde.nl/vraag-en-antwoord/presteren-kinderen-beter-door-bewegend-leren#:~:text=Dat%20'bewegend%20leren'%20een%20positieve,lezen%20en%20schrijven%20hierdoor%20verbeterden

Reactie plaatsen

Let op: opmerkingen moeten worden goedgekeurd voordat ze worden gepubliceerd.

Leerkracht die gebruik maakt van Bewegend Leren

Gratis inspiratielessen voor Bewegend Leren

Ontdek de kracht van bewegend leren! Ga aan de slag met onze gratis inspiratielessen voor groep 1 t/m 8.

Voor leerkrachten Voor ouders