Banner Afbeelding Interventie

Interventies in het Basisonderwijs

In het onderwijs draait alles om ondersteuning en aanpassing, en dat is waar interventies in beeld komen. Maar wat zijn interventies nu eigenlijk? Nou, eigenlijk zijn het gewoon acties die leraren ondernemen om het gedrag van leerlingen te beïnvloeden of om situaties te veranderen met als doel positieve resultaten te behalen.

Deze interventies kunnen allerlei vormen aannemen, van kleine, snelle handelingen tot grotere projecten. Een voorbeeld van een kleine interventie is wanneer een leraar twee leerlingen tijdelijk uit elkaar haalt als ze de klas een beetje onrustig maken. Aan de andere kant van het spectrum, hebben we grotere interventies, zoals wanneer de onderwijsinspectie ingrijpt als de kwaliteit van het onderwijs onder de maat is.

 

Interventie Tussen Twee Kinderen

 

Nu, wat maakt interventies zo krachtig? Nou, ze kunnen ook preventief worden ingezet om problemen te voorkomen. Dat gebeurt op verschillende niveaus:

Op het primaire preventieve niveau draait het om algemene aanpakken die voor de hele groep of school gelden. We proberen problemen aan te pakken voordat ze zich voordoen. Denk aan dingen zoals goed klassenmanagement en programma's die sociale en emotionele vaardigheden bevorderen.

Op het secundaire preventieve niveau zoomen we in op groepen kinderen die een beetje extra aandacht nodig hebben omdat ze een hoger risico lopen om problemen te krijgen. Hier proberen we risicofactoren in het individu of de omgeving aan te pakken. Bijvoorbeeld door het gebruik van emotieschalen om te helpen bij het omgaan met gevoelens voordat ze uit de hand lopen.

En dan hebben we nog het tertiaire preventieve niveau, dat gericht is op individuele leerlingen die echt een beetje extra ondersteuning nodig hebben vanwege ernstige gedragsproblemen. Hier werken verschillende partijen samen, zoals leraren, ouders en de leerlingen zelf, om specifieke interventies op te zetten die kunnen helpen bij het verbeteren van gedrag en resultaten.

Dus, interventies zijn eigenlijk gewoon strategieën om ervoor te zorgen dat elk kind het beste uit zijn schoolervaring haalt, of het nu gaat om het verminderen van problemen voordat ze beginnen of om het bieden van extra ondersteuning wanneer dat nodig is. Het draait allemaal om het creëren van een omgeving waarin elk kind kan gedijen en groeien.

Reactie plaatsen

Let op: opmerkingen moeten worden goedgekeurd voordat ze worden gepubliceerd.

Leerkracht die gebruik maakt van Bewegend Leren

Gratis inspiratielessen voor Bewegend Leren

Ontdek de kracht van bewegend leren! Ga aan de slag met onze gratis inspiratielessen voor groep 1 t/m 8.

Voor leerkrachten Voor ouders