Klassenmanagement en Gedragsverbetering in het Basisonderwijs

Klassenmanagement en Gedragsverbetering in het Basisonderwijs

Als onderwijsprofessional in het basisonderwijs, weet je dat effectief klassenmanagement cruciaal is voor een succesvolle leeromgeving. Gedragsproblemen kunnen een grote uitdaging zijn, vooral in groep 1 t/m 8. Hier zijn enkele praktische tips om het gedrag van leerlingen te verbeteren en een positieve sfeer in de klas te bevorderen.

Klassenmanagement voor basisscholen

In dit blog een aantal praktische tips over klassenmanagement en gedragsverbeteringen van de lesontwikkelaars van Fluitend Leren:

1. Stel Duidelijke Verwachtingen

Het stellen van duidelijke verwachtingen is essentieel. Zorg ervoor dat je regels en routines samen met de leerlingen opstelt. Dit geeft hen een gevoel van eigenaarschap en verantwoordelijkheid. Herhaal deze regels regelmatig en zorg dat ze zichtbaar in de klas hangen. Consistentie in het handhaven van deze regels zorgt voor voorspelbaarheid en structuur​.

2. Positieve Gedragsondersteuning

Gebruik positieve bekrachtiging om goed gedrag te stimuleren. Complimenteer leerlingen wanneer ze zich aan de regels houden en beloon gewenst gedrag. Dit kan variëren van verbale complimenten tot kleine beloningen zoals stickers of extra speeltijd. Positieve gedragsondersteuning helpt bij het creëren van een positieve klasdynamiek​​.

3. Actief Toezicht

Actief toezicht houden kan veel problemen voorkomen. Beweeg door de klas, maak oogcontact met leerlingen en gebruik non-verbale signalen om gewenst gedrag aan te moedigen. Dit helpt niet alleen om de leerlingen betrokken te houden, maar ook om vroegtijdig in te grijpen bij mogelijke verstoringen​.

4. Sociaal-Emotioneel Leren (SEL)

Integreer sociaal-emotioneel leren in je lesprogramma. Leer leerlingen vaardigheden zoals zelfregulatie, empathie en conflictoplossing. SEL-programma's helpen leerlingen om hun emoties beter te begrijpen en te beheren, wat kan leiden tot verbeterd gedrag en betere sociale interacties​.

5. Gebruik van Time-Outs

Time-outs kunnen effectief zijn voor leerlingen die regels overtreden. Zorg ervoor dat een time-out wordt gezien als een kans om te kalmeren en na te denken over hun gedrag, in plaats van als straf. Geef duidelijke instructies over wanneer en hoe een time-out wordt toegepast, en bespreek na afloop met de leerling wat er gebeurd is en hoe het anders kan​.

Wetenschappelijke literatuur suggereert dat time-outs het beste werken wanneer ze worden gezien als een kans voor leerlingen om te kalmeren en na te denken over hun gedrag, in plaats van als straf​.

6. Consequent Zijn

Wees consequent in je reacties op zowel positief als negatief gedrag. Leerlingen moeten weten dat de regels voor iedereen gelden en dat de consequenties van hun gedrag voorspelbaar zijn. Dit biedt structuur en zekerheid, wat cruciaal is voor een veilige leeromgeving​​.

Onderzoek benadrukt dat leerlingen baat hebben bij voorspelbare consequenties, wat hen helpt om duidelijk te begrijpen wat er van hen wordt verwacht.

7. Bewegend Leren

Bewegend leren kan een geweldige manier zijn om het gedrag te verbeteren en de betrokkenheid van leerlingen te vergroten. Integreren van fysieke activiteiten in je lesprogramma helpt niet alleen bij de fysieke gezondheid van leerlingen, maar verhoogt ook hun concentratie en motivatie. Overweeg korte bewegingstussendoortjes of lessen waarbij leerlingen kunnen bewegen terwijl ze leren​.

Studies tonen aan dat fysieke activiteit niet alleen de fysieke gezondheid van leerlingen verbetert, maar ook hun concentratie en academische prestaties verhoogt​. Onderzoek wijst uit dat door leren te koppelen aan bewegen de stof ook beter kan beklijven. (Diamond, 1977) & (Zadina, 2014).

Ontdek Bewegend Leren Methodiek in lijn met het taal- en rekenonderwijs van jouw basisschool voor groep 1 t/m 8  ->

Gedragsverbeteringen met Bewegend Leren Methode

8. Relaties Opbouwen

Investeer in het opbouwen van positieve relaties met je leerlingen. Neem de tijd om hen te leren kennen, toon interesse in hun leven en laat zien dat je om hen geeft. Sterke leerling-leraar relaties kunnen een groot verschil maken in het gedrag van leerlingen, omdat ze zich meer gerespecteerd en begrepen voelen​.

Onderzoek toont aan dat leerlingen die zich verbonden voelen met hun leerkrachten meer geneigd zijn om zich goed te gedragen en deel te nemen aan de les​

Nawoord van auteurs: 

Door deze tips en strategieën toe te passen, kun je een positieve invloed uitoefenen op het gedrag van je leerlingen en een leeromgeving creëren waarin iedereen kan gedijen. Gedragsverbetering begint bij het creëren van een veilige, gestructureerde en ondersteunende klasomgeving. Succes!

Handvatten voor klassenmanagement & gedragsverbetering in jouw klas? 

Ontdek de bewegend leren lessen van fluitend leren!

Meer informatie over pedagogisch klimaat in het basisonderwijs? Bekijk de website van de onderwijsinspectie. 

https://www.onderwijsinspectie.nl/onderwijssectoren/primair-onderwijs/schoolverschillen/pedagogisch-klimaat

Reactie plaatsen

Let op: opmerkingen moeten worden goedgekeurd voordat ze worden gepubliceerd.

Leerkracht die gebruik maakt van Bewegend Leren

Gratis inspiratielessen voor Bewegend Leren

Ontdek de kracht van bewegend leren! Ga aan de slag met onze gratis inspiratielessen voor groep 1 t/m 8.

Voor leerkrachten Voor ouders