De Invloed van Bewegend Leren volgens Leerkrachten: Onderzoek & Inzichten van Fluitend Leren

Fluitend Leren is een doorgaand onderzoek gestart naar de kijk op bewegend leren door leerkrachten. Deze blog zal doorgaans een update krijgen op basis van aanvullende antwoorden. Het onderzoek is op dit moment gebaseerd op 378 respondenten. 


De kijk van leerkrachten op bewegend leren

Bewegend leren is vandaag de dag een veelbesproken onderwerp. Scholen zijn volop bezig om bewegend leren toe te passen binnen de leerlijnen en kerndoelen om de lesstof te verankeren en begrip te versterken. Veel van de respondenten gebruikt “bewegend leren” als een soort energizer, waarbij korte bewegingsactiviteiten de concentratie een oppepper geven en de betrokkenheid van de leerlingen vergroten. Maar het gaat verder dan dat. Bewegend leren wordt verder ingezet als oefening waarbij leerlingen actief herhalen voor het beter opslaan van informatie. Laten we ook de rol van beweging in instructie niet vergeten: ingewikkelde onderwerpen worden toegankelijker voor leerlingen door ze aan fysieke activiteiten te koppelen. Zo stelde Fluitend Leren de vraag aan leerkrachten wat bewegend leren voor hen betekent. 

Teksten van leerkrachten over bewegend leren


Wat leerkrachten zeggen over bewegend leren.

Zo merken wij dat bewegend leren steeds meer een "doel" op zichzelf is. Hierbij worden fysieke activiteiten een integraal onderdeel van het leerproces, niet slechts een onderdeel, maar een volwaardige strategie om de leerdoelen te behalen. De diverse manieren waarop we bewegend leren toepassen, tonen de flexibiliteit en relevantie ervan in het huidige onderwijs. Het vergroot de betrokkenheid van leerlingen, verrijkt leren en past naadloos binnen onze overkoepelende onderwijsdoelen.

Bewegend Leren voordelen die leerkrachten ervaren

Grootste bewegend leren voordelen volgens leerkrachten uitgelegd: 

Verhoogde Betrokkenheid van Leerlingen

Het meest opvallende voordeel dat leerkrachten rapporteren, is zonder twijfel de toegenomen betrokkenheid. Wanneer kinderen de kans krijgen om te bewegen terwijl ze leren, voelen ze zich meer betrokken bij het lesmateriaal. Ze zijn niet alleen fysiek actief, maar ook mentaal alert en betrokken.

Verbetering van Sociale Vaardigheden

Een ander significante winst van bewegend leren is de merkbare verbetering in de sociale vaardigheden van de leerlingen. Kinderen leren samen te werken, hun beurt te nemen en zelfs conflicten op te lossen tijdens bewegingsspelletjes en -oefeningen. Dit maakt de lessen niet alleen leuker maar ook sociaal verrijkend.

Toename van Concentratie

Een beter concentratievermogen volgt vaak op de voet als leerlingen actiever deelnemen aan de lessen. Beweging stimuleert de bloedsomloop en zorgt voor een betere zuurstoftoevoer naar de hersenen, wat resulteert in een hoger concentratievermogen en betere prestaties.

Andere Voordelen

Naast deze drie kernvoordelen zijn er natuurlijk nog tal van andere, zoals verbeterd gedrag, een positievere houding ten opzichte van leren en zelfs een toename van creativiteit.

Als je nog niet begonnen bent met het implementeren van bewegend leren in je klaslokaal, dan is er geen beter moment dan nu. De voordelen zijn te talrijk om te negeren en de positieve impact op zowel de leerlingen als de leerkrachten is onmiskenbaar.

Dus waar wacht je nog op? Tijd om die stoelen aan de kant te schuiven en je leerlingen in beweging te krijgen! In deze bewegend leren gids vind je alle informatie die jij nodig hebt om te kunnen starten. Naar de bewegend leren gids >


Leerkrachten aan het woord over de betekenis van bewegend leren

Voor leerkrachten betekent bewegend leren een dynamische en enthousiasmerende aanpak waarbij leerlingen actief en betrokken de lesstof absorberen. Het gaat verder dan louter theoretisch leren; het is een ervaringsgerichte methode die zowel brein als lichaam inzet om kennis op te nemen. Door beweging te verweven met leeractiviteiten ontstaan nieuwe verbindingen in de hersenen, wat resulteert in het beter opnemen van de lesstof.


Leerkrachten ervaren bewegend leren als een manier om leerlingen op een andere wijze te laten leren, met nadruk op betrokkenheid en plezier. De leerlingen zijn enthousiast, gemotiveerd en leren zonder het gevoel te hebben dat ze aan het leren zijn. Het biedt afwisseling, samenwerking en een energie afvoer. Bewegend leren is een win-win situatie: het verhoogt leerrendement en betrokkenheid, terwijl leerlingen op een plezierige en gezonde manier deelnemen aan het leerproces. Het is een waardevolle toevoeging aan traditioneel leren en schept een frisse en effectieve leeromgeving. 

Toepassing van bewegend leren in de klas de afgelopen 2 jaar

Binnen de lessen passen we bewegend leren volop toe om onze leerlingen op diverse manieren te betrekken. Bewegend leren is goed te integreren met de leerlijnen en kerndoelen, waardoor lesstof werkelijk tot leven komt en beter beklijft. Wanneer we een korte pauze nodig hebben, gebruiken de leerkrachten bewegend leren ook als een energiek tussendoortje dat de aandacht herstelt. Bij het inoefenen van lesstof en het geven van instructies is bewegend leren een fantastisch middel om de leerlingen meer te betrekken bij de nieuwe stof. Hierdoor begrijpen leerlingen de stof beter en raken ze meer betrokken bij het leerproces. We koppelen beweging aan het automatiseren van vaardigheden en vinden creatieve benaderingen van de stof. 


Door bewegend leren kunnen de leerlingen verder experimenteren met hun lichaam, wat leren dynamischer maakt. Het doorbreekt de traditionele aanpak en voegt een speelse dynamiek toe aan het dagelijkse lesgeven. We gebruiken het als een verfrissende afwisseling binnen onze les routine en als een motiverende strategie om leerdoelen te bereiken. Bewegend leren is voor ons zowel gerichte instructie, interactieve oefening als een bevlogen tussendoortje, wat illustreert dat beweging en leren hand in hand gaan om ons onderwijs te verrijken.


Vele leerkrachten geven aan bewegend leren al in enige vorm toe te passen

Hoe bewegend leren in de klas wordt ingezet

Onderzoek naar de inzet van bewegend leren onder leerkrachten:

Bewegend Leren: Ervaringen van de afgelopen 2 jaar (Opkomst van Bewegend Leren)


In de voorbije twee jaar hebben leerkrachten een waaier aan positieve belevenissen opgedaan met bewegend leren. Het wordt beschouwd als een verrijking van de lessen, waarbij leerlingen actief betrokken raken in het leerproces en enthousiast deelnemen. Bewegend leren blijkt een fantastische manier te zijn om kinderen anders te laten leren, waarbij het niet enkel om denkwerk draait. Leerkrachten hebben gemerkt dat beweging de betrokkenheid van alle kinderen aanscherpt. Ze zien hoe leerlingen onbewust leren en vol enthousiasme meedoen aan activiteiten. Deze benadering maakt leren plezierig en zorgt ervoor dat de leerstof beter blijft hangen. 


Bewegend leren wordt vaak ingezet als een tussen moment om de lessen te doorbreken en de concentratie te bewaren. Ondanks beperkte ruimte en tijd, beseffen leerkrachten de waarde van beweging en streven ze naar een diepere integratie in het curriculum. Bewegend leren wordt ingezet voor diverse vakken en als een coöperatieve werkvorm. Leerkrachten hebben waargenomen dat het de focus en betrokkenheid van leerlingen verhoogt. Hoewel het soms uitdagend is om voor te bereiden en in te plannen, wordt bewegend leren gezien als een waardevolle aanvulling. Het enthousiasme, de betrokkenheid en het onverwachte effect op leren zijn allemaal tekenen van de positieve impact van bewegend leren op het leerproces.


De voordelen van bewegend leren in de praktijk


Bewegend leren heeft zich ontpopt tot een waardevolle aanpak binnen ons onderwijs, met diverse duidelijke voordelen voor onze leerlingen. De toegenomen betrokkenheid leidt tot een nieuwe mate van enthousiasme en betrokkenheid. Maar dat is nog niet alles. Door bewegend leren te omarmen, versterken we het teamwork en de sociale interactie in onze klaslokalen. Dit heeft een positieve invloed op hoe onze leerlingen met elkaar omgaan en samenwerken. 


Daarnaast blijkt bewegend leren een doeltreffende methode te zijn om de concentratie van onze leerlingen te versterken. Ze zijn alerter en aandachtiger wanneer ze actief bezig zijn met de lesstof. En laten we niet vergeten dat het niet alleen mentale voordelen oplevert. Onze leerlingen genieten tevens van een verbeterde fysieke gezondheid, terwijl ze gelijktijdig hun leerdoelen behalen. Met bewegend leren scheppen we een dynamische leeromgeving waarin verhoogde betrokkenheid, verbeterde concentratie en bevordert de sociale interactie samenkomen om het leerproces te versterken. Onze leerlingen maken grote sprongen in hun ontwikkeling, terwijl ze samen een actieve en betrokken gemeenschap vormen.

Uitdagingen bij het implementeren van Bewegend Leren


De implementatie van bewegend leren heeft voor leerkrachten enkele uitdagingen met zich meegebracht. Het gebrek aan geschikte ruimte blijkt een steeds terugkerende hindernis te zijn, waardoor het soms lastig is om bewegingsactiviteiten effectief toe te passen. Ook het tijdgebrek voor lesvoorbereiding wordt als een knelpunt ervaren, omdat het plannen en voorbereiden van bewegingsgerichte lessen extra inzet vergt. Een andere barrière is het gebrek aan geschikt lesmateriaal. Het vinden van passende activiteiten die zowel educatief als beweeglijk zijn, kan een uitdaging zijn. Dit wordt versterkt door momenten van gebrek aan inspiratie, waarbij leerkrachten soms moeite hebben om geschikte ideeën te vinden, zelfs online.


Bovendien hebben sommige leerkrachten te maken gehad met te veel onrust in de les, wat het effectief uitvoeren van bewegingsactiviteiten bemoeilijkt. Ook kan weerstand van sommige leerlingen en ouders het proces vertragen. Om deze uitdagingen te overwinnen, is het essentieel om een balans te vinden tussen beschikbare ruimte, tijdsbeheer, geschikt lesmateriaal en pedagogische strategieën die zowel leren als bewegen bevorderen.


Grootste Bewegend Leren obstakels die leerkrachten ervaren:

Onderzoek naar bewegend leren obstakels. (Pie Chart)

De ideale toekomst van Bewegend Leren op school


In de ideale bewegend leren setting op school wordt het dagelijks geïntegreerd binnen minstens één les, niet enkel als nabewerking of oefening. Hierbij draait het niet alleen om het aanpassen van de methode, maar ook om een heroverweging van evaluaties en toetsen. Het streefdoel is dat elke dag een bewegende leeractiviteit plaatsvindt, waarbij zowel binnen als buiten het klaslokaal diverse bewegingsvormen worden ingezet. Dit schept betrokkenheid, verhoogt het plezier in leren en draagt bij aan betere prestaties. De ideale situatie omvat voldoende ruimtes en kennis voor leerkrachten om bewegend leren doeltreffend in te zetten, zowel binnen als buiten het klaslokaal. 


De variatie aan werkvormen en activiteiten maakt het moeiteloos en natuurlijk voor leerlingen en docenten om deel te nemen. De beschikbaarheid van materialen en ideeën, gecombineerd met soepele implementatie, leidt tot blije, actieve leerlingen die met plezier leren. Een alomvattende benadering op schoolniveau met aangepaste ruimtes en materialen verankert bewegend leren als een vanzelfsprekendheid en biedt een geïntegreerde, afwisselende leerervaring.Het realiseren van de droom van Bewegend Leren


Om het ideaalbeeld van bewegend leren op school te verwezenlijken, geven leerkrachten aan dat het van cruciaal belang is om alle collega's te betrekken en bewust te maken van de relevantie en invloed van bewegend leren. Een transparant beleid en heldere afspraken zijn van essentieel belang, naast een bredere variëteit aan materialen en lesmethoden.


Leerkrachten hebben nood aan training, ervaring, kennis en financiële ondersteuning om hun ideeën in de praktijk te brengen. Ze erkennen de noodzaak om bewegend leren te integreren in verschillende vakgebieden, maar zijn ook op zoek naar praktische richtlijnen en inspiratie om dit te bereiken. Samenwerking, gezamenlijke lesvoorbereiding en collectieve inspanningen worden als waardevol gezien. Tijdens professionele ontwikkelingsmomenten en via digitale bronnen kunnen ze leren hoe bewegend leren effectief kan worden ingezet in uiteenlopende vakken.


Samengevat

Om het gedroomde scenario van bewegend leren te realiseren, onderstrepen leerkrachten de noodzaak van bewustwording en de betrokkenheid van het volledige team. Ze verlangen naar een duidelijk beleid, heldere afspraken en een overvloed aan leermiddelen. Naast het doorbreken van klas grenzen en het aanpassen van fysieke ruimtes, wordt ook benadrukt dat training, ervaring, kennis en financiële steun van groot belang zijn. Leerkrachten zoeken naar instructie, inspiratie en samenwerking om bewegend leren in diverse vakken te integreren.


Fluitend Leren biedt scholen een intern leertraject aan waar leerkrachten worden meegenomen op ontdekkingsreis in bewegend leren land. Fluitend Leren biedt de handvatten om bewegend leren structureel en integraal te integreren binnen het onderwijs van de scholen. Trainingen, workshops, en kan-en-klare lessen om bewegend leren gelijk in te zetten. Lees snel meer over wat Fluitend Leren voor jouw school kan betekenen!Reactie plaatsen

Let op: opmerkingen moeten worden goedgekeurd voordat ze worden gepubliceerd.

Leerkracht die gebruik maakt van Bewegend Leren

Gratis inspiratielessen voor Bewegend Leren

Ontdek de kracht van bewegend leren! Ga aan de slag met onze gratis inspiratielessen voor groep 1 t/m 8.

Voor leerkrachten Voor ouders