Wat leer je in Groep 3?

Groep 3 van de basisschool is een essentiële periode in de educatieve reis van kinderen, waarin ze een breed scala aan vaardigheden ontwikkelen die van cruciaal belang zijn voor hun verdere academische en persoonlijke groei.

Lezen in Groep 3

Lezen neemt een prominente plaats in tijdens groep 3. Het is het jaar waarin kinderen de basis leggen voor hun leesvaardigheid. Ze beginnen met het leren herkennen van letters, het verbinden van die letters met klanken en het vormen van eenvoudige woorden. Terwijl ze vorderen, breiden ze hun vocabulaire uit en worden ze steeds bekwaamere lezers. Dit opent een wereld van mogelijkheden voor hen, omdat ze in staat zijn om kennis te vergaren en zichzelf uit te drukken door middel van geschreven taal.

Schrijven in Groep 3

Schrijven gaat hand in hand met lezen. In groep 3 beginnen kinderen met het oefenen van hun handschrift en het schrijven van eenvoudige woorden en zinnen. Door middel van schrijven leren ze niet alleen hoe ze zichzelf kunnen uitdrukken, maar ontwikkelen ze ook belangrijke motorische vaardigheden en hand-oog coördinatie.

Rekenen in Groep 3

Rekenen is een andere belangrijke pijler van groep 3. Kinderen leren tellen, optellen, aftrekken en maken kennis met eenvoudige wiskundige concepten zoals patronen en vormen. Deze vaardigheden vormen de basis voor hun begrip van getallen en leggen een stevig fundament voor verdere mathematische ontwikkeling.

Persoonlijke vaardigheden

Naast academische vaardigheden is groep 3 ook een tijd waarin kinderen sociale en emotionele competenties ontwikkelen. Ze leren hoe ze effectief kunnen communiceren, samenwerken met anderen en omgaan met verschillende emoties. Dit draagt bij aan hun algehele welzijn en vermogen om succesvol te functioneren in verschillende sociale situaties.

Zelfstandigheid wordt gestimuleerd in groep 3. Kinderen leren om verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen leerproces en om zelfstandig taken uit te voeren. Dit omvat het organiseren van hun materialen, het voltooien van opdrachten en het oplossen van problemen. Deze vaardigheden zijn niet alleen waardevol op school, maar ook in het dagelijks leven.

Creativiteit en expressie zijn ook belangrijke aspecten van groep 3. Kinderen worden aangemoedigd om hun verbeeldingskracht te gebruiken en zichzelf uit te drukken door middel van kunst, muziek en drama. Dit helpt hen om hun creatieve potentieel te ontwikkelen en zichzelf op unieke manieren te uiten.

Kortom, groep 3 is een opwindende tijd vol ontdekking en groei voor kinderen. Door middel van het ontwikkelen van lees-, schrijf-, reken- en sociale vaardigheden, evenals het stimuleren van zelfstandigheid en creativiteit, leggen ze een stevige basis voor verdere academische en persoonlijke ontwikkeling. Met de juiste ondersteuning en begeleiding kunnen kinderen in groep 3 hun potentieel volledig benutten en met vertrouwen de volgende stappen zetten in hun leerreis.

Leerkracht die gebruik maakt van Bewegend Leren

Gratis inspiratielessen voor Bewegend Leren

Ontdek de kracht van bewegend leren! Ga aan de slag met onze gratis inspiratielessen voor groep 1 t/m 8.

Voor leerkrachten Voor ouders