Bewegend Leren | Leerkracht aan het oefenen met de leerlingen

Gratis voorbeeldopgaven voor Bewegend Leren

Privacy Statement.
Naam School:
Voornaam:
* Website URL
* E-mailadres:
* reCAPTCHA code:

Inspiratielessen voor Bewegend Leren

We snappen dat het voor leerkrachten soms lastig kan zijn om die eerste stap richting Bewegend Leren te zetten en het te laten passen in hun gebruikelijke lesmethodes. Maar hé, geen zorgen – we zijn hier om je te helpen.

We weten dat het een beetje overweldigend kan zijn om van de vertrouwde manier van lesgeven af te wijken. Dus, als je je afvraagt hoe je die energie in je klas kunt brengen zonder de rode draad van je lessen te verliezen, ben je op de juiste plek!

Ontdek nieuwe manieren om de klas in beweging te brengen terwijl je tegelijkertijd de leerdoelen behaalt. Hier vind je de nodige ondersteuning om Bewegend Leren tot een verrijkend en geïntegreerd onderdeel van jouw klaslokaal te maken. Laten we samen die eerste stap zetten naar een klaslokaal waar leren niet alleen leuk is, maar ook actief en boeiend!

Bewegend Leren voor Groep 1/2:

In groep 1/2 ontdekken kleuters de wereld om hen heen op speelse wijze, en Bewegend Leren is een geweldige manier om hun natuurlijke nieuwsgierigheid en energie te omarmen. Hier zijn een paar toffe manieren waarop je Bewegend Leren kunt integreren in groep 1/2:

 1. Letterhinkelen: Plak grote letters op de vloer en roep een letter. Laat de kleuters als vrolijke letter-detectives rondhuppelen en op de juiste letter landen. Zo leren ze spelenderwijs het alfabet!
 2. Tel & Spring: Leg getallen op de grond en laat de kleuters van het ene naar het andere getal springen terwijl ze luidop tellen. Een leuke manier om hun tellende vaardigheden te oefenen.
 3. Vormenjacht: Plak verschillende vormen op de muren en de vloer. Laat de kleintjes de klas rondwandelen en de vormen benoemen terwijl ze erop wijzen. Zo leren ze niet alleen vormen, maar ook bewegingscoördinatie.
 4. Kleurige Dans: Speel muziek met verschillende ritmes en kleuren. Laat de kleuters dansen op de maat en stoppen wanneer de muziek stopt. Verbind kleuren aan bepaalde bewegingen om ze ook met kleuren te laten experimenteren.
 5. Verhaaltjesrace: Lees een kort verhaaltje voor en plaats kaarten met afbeeldingen van de verhaalelementen verspreid door de klas. Laat de kleuters tijdens het verhaal naar de juiste kaart rennen als ze dat element horen. Zo stimuleer je hun luister- en associatievaardigheden.


Bewegend Leren in groep 1/2 is niet alleen leerzaam, maar vooral ontzettend leuk en energiek! Het helpt niet alleen bij de ontwikkeling van hun cognitieve vaardigheden, maar ook bij het bevorderen van motoriek en sociale interactie.  

Voorbeeldopgave voor Groep 1/2:

Opdracht voor Bewegend Leren | Van groot naar klein | Groep 1/2

Bewegend Leren voor Groep 3:

In groep 3 kunnen we de energie en leergierigheid van de kinderen nog steeds volop benutten. Hier zijn een paar ideeën om Bewegend Leren toe te passen in groep 3:

 1. Lees & Ren Estafette: Verstop kaartjes met eenvoudige woorden in de klas. Laat de kinderen rennen naar het juiste kaartje wanneer je het woord noemt. Een leuke manier om leesvaardigheden te oefenen.

 2. Rekensprongen: Plaats getallen op de grond en laat de kinderen springen van het ene getal naar het andere om sommen op te lossen. Bijvoorbeeld, "Spring naar het getal dat 5 meer is dan 8." Zo oefenen ze rekenen en beweging tegelijkertijd.

 3. Woordenmemory: Maak kaartjes met woorden en hun bijpassende plaatjes. Leg de kaartjes verspreid door de klas. Kinderen moeten het juiste woord vinden en het bijbehorende plaatje aanraken of erop gaan staan.

 4. Lettergymnastiek: Hang grote letters op de muur en laat de kinderen verschillende lichaamshoudingen aannemen die lijken op de vorm van de letter. Bijvoorbeeld, "Maak een Y-vorm met je lichaam!"

 5. Spelling-Hinkelbaan: Maak een hinkelbaan met vakjes waarin letters staan. Laat de kinderen hinkelen en de letters opnoemen terwijl ze landen. Dit is een speelse manier om spelling te oefenen.

Bewegend Leren in groep 3 helpt niet alleen bij het versterken van academische vaardigheden, maar het maakt leren ook leuk en interactief. Het stimuleert de concentratie en het enthousiasme voor het leerproces. 

Bewegend Leren voor Groep 4:

Laten we Bewegend Leren naar groep 4 brengen! Hier zijn een paar creatieve ideeën:

 1. Spellingestafette: Verdeel de klas in teams en geef elk team een woord om te spellen. De kinderen rennen naar het bord en schrijven het woord op voordat ze het bord doorgeven aan het volgende team. Een leuke manier om spelling te oefenen met wat extra beweging.

 2. Reken- en Renrace: Zet kaartjes met verschillende rekenproblemen verspreid door de klas. De kinderen rennen naar het kaartje, lossen het probleem op en rennen naar het volgende. Wie als eerste alle kaartjes heeft opgelost, wint de race!

 3. Woordzoektocht: Verstop kaartjes met woorden die te maken hebben met het huidige lesmateriaal door de klas. Laat de kinderen de woorden zoeken en opschrijven wanneer ze ze vinden.

 4. Bewegende Tafels: Leer de tafels door beweging! Plaats getallen op de grond en laat de kinderen over de juiste getallen springen terwijl ze de tafels opzeggen.

 5. Wandelende Wetenschappers: Voor wetenschapslessen kunnen kinderen experimenten uitvoeren en daarbij door de klas bewegen. Bijvoorbeeld, als ze leren over planten, kunnen ze de verschillende delen van een plant 'verplaatsen' en benoemen terwijl ze rondlopen.

Bewegend Leren in groep 4 maakt de lessen dynamisch en stimulerend. Het helpt niet alleen bij het versterken van academische vaardigheden, maar het bevordert ook samenwerking en saamhorigheid binnen de klas.  

Voorbeeldopgave voor Groep 4:

Voorbeeldopgave van Bewegend Leren voor Groep 4

Bewegend Leren voor Groep 5:

Laten we de energie van groep 5 gebruiken voor leerzame avonturen met Bewegend Leren:

 1. Geschiedenis-speurtocht: Verspreid kaartjes met historische gebeurtenissen of personen door de klas. Laat de kinderen op zoek gaan naar de juiste kaartjes en erbij vertellen wat ze weten over dat onderwerp.

 2. Bewegende Breuken: Plaats verschillende delen van een grote cirkel op de grond, elk gemarkeerd als een breuk. De kinderen lopen naar de breuk die overeenkomt met het aangegeven deel van een cirkel. Zo leren ze spelenderwijs breuken begrijpen.

 3. Zinsbouw Estafette: Schrijf zinsdelen op kaartjes en verspreid ze door de klas. De kinderen rennen naar de kaartjes, pakken er een, en voegen hun deel toe aan de groeiende zin. Zo oefenen ze zinsopbouw op een actieve manier.

 4. Topografische Dans: Leer de locaties van landen of regio's met een dans! Elk land heeft een specifieke beweging. Laat de kinderen dansen en raden welk land wordt uitgebeeld.

 5. Interactieve Wetenschapsstations: Creëer verschillende stations in de klas voor wetenschappelijke experimenten. Kinderen bewegen tussen de stations om hands-on wetenschap te ervaren.

Bewegend Leren in groep 5 brengt niet alleen de lesstof tot leven, maar het stimuleert ook kritisch denken en samenwerking. Door beweging in het leerproces te integreren, maken we leren niet alleen effectiever, maar ook leuker! 

Bewegend Leren voor Groep 6:

Laten we de groep 6-avonturiers betrekken bij Bewegend Leren! Hier zijn enkele leuke ideeën:

 1. Wiskundige Levende Grafiek: Maak een grafiek op de vloer met verschillende getallen. Kinderen springen naar de juiste positie om het antwoord op wiskundige vragen te geven. Dit maakt het begrijpen van coördinaten en getallenlijnen interactief.

 2. Literaire Stoelendans: Gebruik muziek en laat de kinderen rondlopen. Stop de muziek en geef een literair genre. Ze moeten naar een stoel rennen die overeenkomt met een boek van dat genre en kort vertellen waarom ze denken dat het boek daarbij hoort.

 3. Aardrijkskundige Quizwandeling: Plaats kaartjes met landen of hoofdsteden in de klas. Laat de kinderen rondlopen en vragen beantwoorden over de locaties op de kaartjes.

 4. Spelende Geschiedenis: Organiseer een historische speurtocht in de klas. Plaats gebeurtenis kaartjes op verschillende locaties en laat de kinderen de kaartjes verzamelen terwijl ze informatie delen over elke gebeurtenis.

 5. Team-Taalpuzzels: Maak taalkaartjes met ontbrekende woorden. Kinderen moeten de kaartjes vinden en de zin completeren door de ontbrekende woorden in te vullen.

Bewegend Leren in groep 6 voegt een actieve dimensie toe aan het leerproces, waardoor kinderen betrokken en enthousiast blijven. Deze activiteiten helpen niet alleen bij het begrijpen van de lesstof, maar ook bij het ontwikkelen van teamwork en communicatieve vaardigheden. 

Voorbeeldopgave voor Groep 6:

Opdracht voor Bewegend Leren | Koekoek | Groep 6

Bewegend Leren voor Groep 7:

Laten we Bewegend Leren ook voor groep 7 inzetten! Hier zijn enkele creatieve ideeën:

 1. Wetenschappelijke Ontdekkingsreis: Organiseer wetenschappelijke stations door de klas met verschillende experimenten. Laat de kinderen in kleine groepen van station naar station bewegen om diverse concepten te verkennen.

 2. Menselijk Getallenlijn: Maak een gigantische getallenlijn op de vloer. Kinderen kunnen zichzelf positioneren op het getal dat ze bijvoorbeeld hebben opgelost in een wiskundeopdracht, waardoor ze visueel begrip van getallen ontwikkelen.

 3. Taal-Kahoot Parade: Speel een interactieve Kahoot-quiz waarbij kinderen antwoorden door de klas te bewegen. Ze kunnen naar een hoek lopen die overeenkomt met hun keuze voor een meerkeuzevraag.

 4. Historische Personages Rondedans: Laat de kinderen historische personages uitbeelden en dansen. Wanneer de muziek stopt, moeten ze kort vertellen wie ze zijn en wat hun bijdrage was aan de geschiedenis.

 5. Aardrijkskundige Bewegingsquiz: Verspreid kaartjes met aardrijkskundige feiten door de klas. Kinderen moeten naar het juiste kaartje rennen wanneer de leerkracht een vraag stelt over een specifieke locatie.

Bewegend Leren in groep 7 bevordert niet alleen de actieve betrokkenheid, maar het helpt ook bij het ontwikkelen van kritisch denken en probleemoplossende vaardigheden. Door de lesstof te combineren met beweging, blijven kinderen niet alleen geïnteresseerd, maar ervaren ze ook plezier in het leerproces. 

Bewegend Leren voor Groep 8:

Groep 8 is een spannend jaar en Bewegend Leren kan helpen om de betrokkenheid hoog te houden. Hier zijn enkele leuke ideeën:

 1. Wiskundige Bootcamp Challenge: Organiseer een wiskunde bootcamp met verschillende oefenstations. Kinderen kunnen van station naar station bewegen en wiskundige problemen oplossen om punten te verdienen.

 2. Taal Escape Room: Creëer een "escape room" met taalkundige puzzels verspreid door de klas. Kinderen moeten samenwerken om de puzzels op te lossen en de code te vinden om uit de "kamer" te ontsnappen.

 3. Wetenschappelijke Scavenger Hunt: Verstop wetenschappelijke feitenkaarten door de klas. Kinderen moeten de kaarten vinden en de feiten delen met hun klasgenoten.

 4. Geografische Schattenjacht: Zet een geografische schattenjacht op met coördinaten en aanwijzingen. Kinderen moeten naar verschillende locaties in de klas gaan om stukjes van de schatkaart te vinden.

 5. Geschiedenis Groepsspel: Creëer een bordspel met historische gebeurtenissen en personages. Kinderen bewegen zich voort over het bord door vragen over geschiedenis te beantwoorden.

Bewegend Leren in groep 8 voegt niet alleen een speelse dimensie toe aan het leerproces, maar het helpt ook bij het versterken van samenwerking, probleemoplossende vaardigheden en kennisoverdracht. Het maakt het leren niet alleen informatief maar ook onvergetelijk. 

Voorbeeldopgave voor Groep 8:

Opdracht voor Bewegend Leren | Tafels gooien | Groep 8

Kinderen die Bewegend Leren

Werkvormen voor Bewegend Leren

Werkvormen zijn gestructureerde manieren waarop activiteiten of taken in een educatieve, professionele of sociale context worden georganiseerd. Ze omvatten de methoden en strategieën die worden gebruikt om leerprocessen, samenwerking of interactie tussen individuen te bevorderen. Werkvormen variëren sterk afhankelijk van het doel van de activiteit en de context waarin ze worden toegepast.

Bewegend Leren | Spelenderwijs ontdekken

Meer lezen over Bewegend Leren?

Ontdek waarom Bewegend Leren de toekomst is van het basisonderwijs. Krijg alles te weten over de voordelen en neem een eerste stap naar een duurzame implementatie deze dynamische onderwijsmethode.

Ontdek nu