Banner Afbeelding Dyscalculie

Dyscalculie: Het vergeten broertje van dyslexie

In de wereld van leerstoornissen en leermoeilijkheden is dyslexie vaak het eerste waar mensen aan denken. Het is bekend, besproken en begrepen door velen. Maar er is een ander lid van deze familie van leerproblemen dat vaak over het hoofd wordt gezien: dyscalculie.


Wat is dyscalculie?

Dyscalculie is een leerstoornis die te maken heeft met moeilijkheden in het begrijpen en gebruiken van getallen. Mensen met dyscalculie hebben vaak problemen met rekenvaardigheden, zoals het begrijpen van getallen, het uitvoeren van berekeningen en het toepassen van wiskundige concepten. Het is alsof de cijfers een geheime code zijn die voor hen moeilijk te ontcijferen is.

 

Wat Is Dyscalculie

Dyscalculie: Hoe krijg je het? 

Vergelijkbaar met dyslexie, wordt dyscalculie niet veroorzaakt door een gebrek aan intelligentie. In feite hebben veel mensen met dyscalculie normale tot bovengemiddelde intelligentie. Het is eerder een kwestie van hoe de hersenen informatie verwerken. Terwijl de meeste mensen intuïtief getallen begrijpen en manipuleren, ervaren mensen met dyscalculie moeilijkheden in dit proces.


Dyscalculie kan verschillende aspecten van het dagelijks leven beïnvloeden. Simpele taken zoals het tellen van geld, het berekenen van fooien in een restaurant of het begrijpen van tijdsconcepten kunnen uitdagend zijn. Op school kunnen deze uitdagingen zich manifesteren in het achterblijven bij wiskundelessen, het maken van rekenfouten en het moeizaam begrijpen van wiskundige concepten.


Het is belangrijk op te merken dat dyscalculie meer is dan alleen een moeilijkheid met wiskunde. Het kan ook invloed hebben op andere aspecten van het leven, zoals ruimtelijk inzicht, tijdswaarneming en organisatorische vaardigheden. Mensen met dyscalculie kunnen bijvoorbeeld problemen hebben met het inschatten van afstanden, het plannen van hun dagelijkse taken of het begrijpen van schema's en grafieken.


De diagnose; dyscalculie  

Het diagnosticeren van dyscalculie kan een uitdaging zijn, omdat het soms wordt verward met algemene wiskundige zwakte. Het vereist een grondige evaluatie door professionals die gespecialiseerd zijn in leerstoornissen. Een vroege diagnose is echter cruciaal voor het bieden van de juiste ondersteuning en interventies die mensen met dyscalculie nodig hebben om succesvol te zijn in hun academische en professionele leven.


Hulpmiddelen voor dyscalculie

Gelukkig zijn er strategieën en hulpmiddelen beschikbaar om mensen met dyscalculie te ondersteunen. Dit omvat het gebruik van visuele hulpmiddelen zoals diagrammen en grafieken, het aanleren van alternatieve rekenstrategieën, zoals bewegend leren, en het gebruik van technologische hulpmiddelen zoals rekenmachines en apps die speciaal zijn ontworpen voor mensen met dyscalculie.

Lees hier meer over hoe bewegend leren kan dienen als hulpmiddel tegen dyscalculie. 

Hulpmiddel Voor Dyscalculie

Omgang met dyscalculie 

Het is ook essentieel om begrip en empathie te tonen voor mensen met dyscalculie. Net zoals bij andere leerstoornissen, kan het hebben van dyscalculie leiden tot gevoelens van frustratie, angst en zelftwijfel. Door een ondersteunende en begripvolle omgeving te creëren, kunnen we mensen met dyscalculie helpen hun potentieel te bereiken en hun zelfvertrouwen te versterken.

Dus laten we niet vergeten dat dyscalculie een belangrijke plaats verdient in de discussie over leerstoornissen. Door bewustwording te vergroten, middelen beschikbaar te stellen en begrip te tonen, kunnen we mensen met dyscalculie helpen om te gedijen en te slagen, zowel op school als daarbuiten.

Reactie plaatsen

Let op: opmerkingen moeten worden goedgekeurd voordat ze worden gepubliceerd.

Leerkracht die gebruik maakt van Bewegend Leren

Gratis inspiratielessen voor Bewegend Leren

Ontdek de kracht van bewegend leren! Ga aan de slag met onze gratis inspiratielessen voor groep 1 t/m 8.

Voor leerkrachten Voor ouders