Een dynamische benadering voor het omgaan met dyscalculie

Een dynamische benadering voor het omgaan met dyscalculie

Rekenen kan een uitdaging zijn, vooral voor degenen die te maken hebben met dyscalculie, een leerstoornis die moeilijkheden met getallen en rekenvaardigheden met zich meebrengt. Gelukkig zijn er hulpmiddelen die kunnen bijdragen aan de omgang met dyscalculie. Een van deze toepassingen is: bewegend leren. Door middel van fysieke activiteit kan de rekenvaardigheid worden verbeterd, maar het draagt ook bij aan het vergroten van het zelfvertrouwen van mensen met dyscalculie. Ontdek hoe bewegend leren een stimulerende leeromgeving kan creëren waarin iedereen kan excelleren, ongeacht hun rekenkundige achtergrond.

 

Dyscalculie is een leerstoornis die te maken heeft met moeilijkheden in het begrijpen en gebruiken van getallen. Mensen met dyscalculie hebben vaak problemen met rekenvaardigheden, zoals het begrijpen van getallen, het uitvoeren van berekeningen en het toepassen van wiskundige concepten. Het is alsof de cijfers een geheime code zijn die voor hen moeilijk te ontcijferen is.

 

Code Kraken Cijfers Dyscalculie Kind

 

Wil je meer informatie over dyscalculie? Klik hier.

 

De voordelen van Bewegend Leren voor mensen met Dyscalculie:

Bewegend leren is een innovatieve onderwijsbenadering waarbij fysieke activiteit wordt geïntegreerd in het leerproces. Door beweging te combineren met lesgeven worden leerlingen actief betrokken en kunnen ze hun energie gebruiken om concepten beter te begrijpen en te onthouden. Deze aanpak stimuleert niet alleen de cognitieve ontwikkeling, maar bevordert ook de fysieke gezondheid en het welzijn van leerlingen. 

 

  1. Stimuleert de zintuigen: Bij bewegend leren worden verschillende zintuigen gestimuleerd, wat gunstig is voor mensen met dyscalculie. Door visuele, auditieve en kinesthetische prikkels te combineren, kunnen wiskundige concepten beter worden begrepen en onthouden.
  2. Concrete manipulatie: Fysieke objecten zoals blokken, kaarten en andere manipulatie-items kunnen worden gebruikt om abstracte wiskundige concepten tastbaar te maken. Dit helpt mensen met dyscalculie om beter te begrijpen hoe getallen werken en hoe ze kunnen worden gemanipuleerd.
  3. Actieve betrokkenheid: Bewegend leren zorgt voor een actieve betrokkenheid tijdens het leerproces. Hierdoor wordt de concentratie en het vasthouden van de aandacht verbeterd. Dit komt de leerlingen met dyscalculie, die moeite hebben met traditionele zit-en-leer benaderingen, ten goede.
  4. Ruimtelijk bewustzijn: Veel mensen met dyscalculie hebben moeite met ruimtelijke concepten. Door beweging en fysieke activiteit te integreren tijdens het rekenen, kunnen ze hun ruimtelijk bewustzijn versterken en beter begrijpen hoe wiskundige concepten werken in de ruimte.
  5. Samenbrengen van concepten: Bewegend leren helpt bij het creëren van sterke associaties tussen beweging en wiskundige concepten, waardoor het gemakkelijker wordt om informatie te onthouden en op te roepen.
  6. Stressvermindering: Voor sommige mensen met dyscalculie kan traditioneel rekenonderwijs stressvol zijn. Bewegend leren biedt een ontspannen en leuke omgeving, waardoor angst voor wiskunde wordt verminderd en zelfvertrouwen wordt vergroot.
  7. Differentiatie en individualisatie: Bewegend leren kan worden aangepast aan individuele behoeften en leerstijlen, waardoor flexibiliteit ontstaat voor mensen met dyscalculie om op hun eigen tempo te leren en hun unieke leertraject te volgen.

 

Bewegend Rekenen Kinderen Dyscalculie

 

Door bewegend leren te integreren in het onderwijs, kunnen we een inclusieve en effectieve omgeving creëren waarin mensen met dyscalculie kunnen gedijen. Het biedt een brug tussen traditioneel onderwijs en de behoeften van leerlingen met specifieke leer uitdagingen.

Reactie plaatsen

Let op: opmerkingen moeten worden goedgekeurd voordat ze worden gepubliceerd.

Leerkracht die gebruik maakt van Bewegend Leren

Gratis inspiratielessen voor Bewegend Leren

Ontdek de kracht van bewegend leren! Ga aan de slag met onze gratis inspiratielessen voor groep 1 t/m 8.

Voor leerkrachten Voor ouders