Welke soorten basisscholen zijn er? | Per Godsdienst

Het kiezen van de juiste basisschool voor een kind is een belangrijke beslissing voor ouders. In Nederland zijn er verschillende basisscholen die hun onderwijsaanpak baseren op diverse geloofsuitingen. Dit artikel bespreekt de belangrijkste types basisscholen per geloofsuiting: openbare, christelijke, katholieke, islamitische, joodse, hindoeïstische en andere levensbeschouwelijke scholen. Elk type school biedt een unieke leeromgeving die aansluit bij verschillende waarden en overtuigingen.

Openbare Basisscholen

Principes
Openbare basisscholen zijn toegankelijk voor alle kinderen, ongeacht hun religieuze achtergrond. Ze bieden neutraal onderwijs waarin geen specifieke levensbeschouwelijke richting wordt aangehangen.

Voordelen

 • Toegankelijkheid: Open voor alle kinderen, ongeacht religie of achtergrond.
 • Neutraal: Geen specifieke religieuze invloeden in het onderwijs.
 • Diversiteit: Kinderen leren in een omgeving met diverse achtergronden en overtuigingen.

Voor wie zijn openbare basisscholen geschikt?
Openbare basisscholen zijn geschikt voor ouders en kinderen die voorkeur geven aan een neutrale en diverse leeromgeving zonder specifieke religieuze invloeden.

Christelijke Basisscholen

Principes
Christelijke basisscholen baseren hun onderwijs op christelijke waarden en normen. De Bijbel en christelijke feestdagen spelen een belangrijke rol in het curriculum.

Voordelen

 • Waarden en normen: Onderwijs gebaseerd op christelijke principes.
 • Gemeenschap: Sterk gevoel van gemeenschap en saamhorigheid.
 • Religieuze vieringen: Belangrijke christelijke feestdagen worden gevierd.

Voor wie zijn christelijke basisscholen geschikt?
Christelijke basisscholen zijn geschikt voor ouders en kinderen die waarde hechten aan een onderwijsomgeving met een duidelijke christelijke identiteit.

Katholieke Basisscholen

Principes
Katholieke basisscholen bieden onderwijs gebaseerd op de katholieke traditie en leerstellingen. De sacramenten en katholieke feestdagen spelen een belangrijke rol.

Voordelen

 • Katholieke waarden: Onderwijs volgens de katholieke traditie.
 • Gemeenschap: Sterk gevoel van gemeenschap en verbondenheid.
 • Religieuze vieringen: Belangrijke katholieke feestdagen en sacramenten worden gevierd.

Voor wie zijn katholieke basisscholen geschikt?
Katholieke basisscholen zijn geschikt voor ouders en kinderen die de voorkeur geven aan een onderwijsomgeving met een duidelijke katholieke identiteit.

Islamitische Basisscholen

Principes
Islamitische basisscholen bieden onderwijs gebaseerd op de islamitische geloofsleer en tradities. De Koran en islamitische feestdagen spelen een centrale rol in het onderwijs.

Voordelen

 • Islamitische waarden: Onderwijs volgens islamitische principes.
 • Halal-omgeving: Eten en activiteiten volgens islamitische richtlijnen.
 • Religieuze vieringen: Belangrijke islamitische feestdagen zoals Ramadan en Eid worden gevierd.

Voor wie zijn islamitische basisscholen geschikt?
Islamitische basisscholen zijn geschikt voor ouders en kinderen die een onderwijsomgeving met een duidelijke islamitische identiteit wensen.

Joodse Basisscholen

Principes
Joodse basisscholen bieden onderwijs gebaseerd op de joodse traditie en leerstellingen. De Thora en joodse feestdagen spelen een belangrijke rol in het curriculum.

Voordelen

 • Joodse waarden: Onderwijs volgens joodse tradities en normen.
 • Kosher-omgeving: Eten en activiteiten volgens joodse wetten.
 • Religieuze vieringen: Belangrijke joodse feestdagen zoals Pesach en Chanoeka worden gevierd.

Voor wie zijn joodse basisscholen geschikt?
Joodse basisscholen zijn geschikt voor ouders en kinderen die de voorkeur geven aan een onderwijsomgeving met een duidelijke joodse identiteit.

Hindoeïstische Basisscholen

Principes
Hindoeïstische basisscholen bieden onderwijs gebaseerd op de hindoeïstische filosofie en tradities. De Veda's en hindoeïstische feestdagen spelen een belangrijke rol.

Voordelen

 • Hindoeïstische waarden: Onderwijs volgens hindoeïstische principes.
 • Spirituele ontwikkeling: Focus op spirituele groei en meditatie.
 • Religieuze vieringen: Belangrijke hindoeïstische feestdagen zoals Divali en Holi worden gevierd.

Voor wie zijn hindoeïstische basisscholen geschikt?
Hindoeïstische basisscholen zijn geschikt voor ouders en kinderen die een onderwijsomgeving met een duidelijke hindoeïstische identiteit wensen.

Overige Basisscholen op Levensbeschouwelijke Grondslag

Principes
Er zijn ook basisscholen die hun onderwijs baseren op andere levensbeschouwelijke grondslagen, zoals humanistische, boeddhistische of antroposofische principes.

Voordelen

 • Specifieke waarden: Onderwijs gebaseerd op specifieke levensbeschouwelijke overtuigingen.
 • Gemeenschap: Sterk gevoel van gemeenschap en verbondenheid.
 • Diversiteit: Leerlingen worden opgeleid met respect voor verschillende levensbeschouwingen.

Voor wie zijn deze basisscholen geschikt?
Deze basisscholen zijn geschikt voor ouders en kinderen die een onderwijsomgeving met een specifieke levensbeschouwelijke identiteit wensen.

Conclusie

Elke basisschool heeft zijn eigen unieke voordelen en is geschikt voor verschillende waarden en overtuigingen. Het is belangrijk dat ouders zich goed informeren over de verschillende mogelijkheden en de school kiezen die het beste past bij de behoeften en overtuigingen van hun kind. Of het nu gaat om de neutraliteit van openbare scholen, de christelijke waarden van christelijke scholen, de katholieke tradities van katholieke scholen, de islamitische principes van islamitische scholen, de joodse tradities van joodse scholen, de hindoeïstische filosofie van hindoeïstische scholen, of de specifieke overtuigingen van overige levensbeschouwelijke scholen, er is voor elk kind een passende onderwijsomgeving te vinden.

Wil je meer weten over de verschillende onderwijsconcepten en hoe ze aansluiten bij de leerbehoeften van jouw kind? Lees dan ons uitgebreide artikel over de diverse onderwijsmethoden in Nederland, inclusief Montessori, Dalton, Jenaplan en meer. Klik hier om het artikel te lezen.

Reactie plaatsen

Let op: opmerkingen moeten worden goedgekeurd voordat ze worden gepubliceerd.

Leerkracht die gebruik maakt van Bewegend Leren

Gratis inspiratielessen voor Bewegend Leren

Ontdek de kracht van bewegend leren! Ga aan de slag met onze gratis inspiratielessen voor groep 1 t/m 8.

Voor leerkrachten Voor ouders