Welke soorten basisscholen zijn er? | Per onderwijsconcept

Het kiezen van de juiste basisschool voor je kind is een belangrijke beslissing. In Nederland zijn er verschillende onderwijsmethoden die elk hun eigen unieke benadering en voordelen hebben. Dit artikel bespreekt de belangrijkste types basisscholen: Montessori, Dalton, Jenaplan, Vrije Scholen, Reguliere Basisscholen, Freinet en Iederwijs. Elk type school biedt een unieke leeromgeving die aansluit bij verschillende leerstijlen en behoeften van kinderen.

Montessori Onderwijs

Principes
Montessori onderwijs, ontwikkeld door Maria Montessori, richt zich op de natuurlijke nieuwsgierigheid en de drang van kinderen om te leren. Kinderen werken in hun eigen tempo en kiezen zelf de activiteiten waarmee ze aan de slag willen gaan.

Voordelen

 • Zelfstandigheid: Kinderen leren zelfstandig werken en beslissingen nemen.
 • Individualiteit: Het onderwijs wordt aangepast aan de behoeften en het tempo van elk kind.
 • Samenwerking: In gemengde leeftijdsgroepen leren kinderen van en met elkaar.

Voor wie is Montessori geschikt?
Montessori onderwijs is ideaal voor kinderen die zelfstandig willen werken en een omgeving nodig hebben waar ze hun eigen leerproces kunnen sturen.

Dalton Onderwijs

Principes
Het Dalton onderwijs, ontwikkeld door Helen Parkhurst, draait om vrijheid, verantwoordelijkheid en samenwerking. Het systeem moedigt kinderen aan om zelf verantwoordelijkheid te nemen voor hun leerproces binnen een gestructureerde omgeving.

Voordelen

 • Vrijheid: Kinderen krijgen de vrijheid om hun werk in te delen, wat hun motivatie en betrokkenheid vergroot.
 • Verantwoordelijkheid: Kinderen leren verantwoordelijk te zijn voor hun eigen werk en leerdoelen.
 • Samenwerking: Er wordt veel aandacht besteed aan samenwerking en sociale vaardigheden.

Voor wie is Dalton geschikt?
Dalton onderwijs past goed bij kinderen die gebaat zijn bij structuur maar ook de ruimte willen hebben om hun eigen leerproces vorm te geven.

Jenaplan Onderwijs

Principes
Jenaplan onderwijs is gebaseerd op de principes van Peter Petersen en legt de nadruk op gemeenschap en samenwerking. Het onderwijs is thematisch en geïntegreerd, met veel aandacht voor creativiteit en zelfexpressie.

Voordelen

 • Gemeenschapsgevoel: Kinderen leren in een gemeenschap waar respect en samenwerking centraal staan.
 • Creativiteit: Er is veel ruimte voor creatieve vakken en projectmatig werken.
 • Thematisch leren: Onderwerpen worden in samenhang aangeboden, wat bijdraagt aan een diepere begrip en integratie van kennis.

Voor wie is Jenaplan geschikt?
Jenaplan onderwijs is geschikt voor kinderen die gedijen in een hechte gemeenschap en profiteren van een thematische en geïntegreerde benadering van leren.

Vrije Scholen (Steiner Onderwijs)

Principes
Vrije Scholen, ook wel Steiner scholen genoemd naar hun oprichter Rudolf Steiner, richten zich op de holistische ontwikkeling van het kind. Dit omvat academische, artistieke en praktische vaardigheden, waarbij veel aandacht is voor de ontwikkeling van de persoonlijkheid en creativiteit.

Voordelen

 • Holistische benadering: De focus ligt niet alleen op academische prestaties, maar ook op de persoonlijke en creatieve ontwikkeling.
 • Kunst en creativiteit: Er is veel ruimte voor kunst, muziek en ambachten.
 • Seizoensgebonden en ritmisch: Het onderwijs volgt de natuurlijke ritmes en seizoenen, wat een gevoel van verbondenheid met de natuur bevordert.

Voor wie zijn Vrije Scholen geschikt?
Vrije Scholen zijn geschikt voor kinderen die profiteren van een brede en holistische benadering van onderwijs, waarbij creativiteit en persoonlijke groei centraal staan.

Reguliere Basisscholen

Principes
Reguliere basisscholen bieden een traditioneel onderwijssysteem waarin klassikaal les wordt gegeven volgens een vast curriculum dat door de overheid is vastgesteld.

Voordelen

 • Structuur: Kinderen krijgen een gestructureerde leeromgeving met duidelijke verwachtingen.
 • Uniformiteit: Het curriculum is gestandaardiseerd, wat zorgt voor een consistente leerervaring.
 • Breed aanbod: Er is aandacht voor een breed scala aan vakken en vaardigheden.

Voor wie zijn reguliere basisscholen geschikt?
Reguliere basisscholen zijn geschikt voor kinderen die goed gedijen in een gestructureerde omgeving met een duidelijk en consistent curriculum.

Freinet Onderwijs

Principes
Freinet onderwijs, gebaseerd op de ideeën van Célestin Freinet, legt de nadruk op ervaringsgericht leren en democratische principes. Kinderen leren door te doen en te ervaren, en hebben een stem in hun eigen onderwijs.

Voordelen

 • Ervaringsgericht: Leren door doen en ervaren staat centraal.
 • Democratisch: Kinderen hebben inspraak en leren verantwoordelijkheid te nemen.
 • Creativiteit: Er is ruimte voor creatieve uitingen en zelfexpressie.

Voor wie is Freinet geschikt?
Freinet onderwijs is geschikt voor kinderen die leren door te doen en een actieve rol willen spelen in hun eigen leerproces.

Iederwijs Onderwijs

Principes
Iederwijs is een vorm van onderwijs waarin kinderen volledig zelfsturend zijn. Er zijn geen vaste lessen en kinderen kiezen zelf wat, hoe en wanneer ze leren.

Voordelen

 • Zelfsturing: Kinderen bepalen hun eigen leerproces, wat hun motivatie en betrokkenheid vergroot.
 • Persoonlijke ontwikkeling: Er is veel aandacht voor persoonlijke groei en zelfkennis.
 • Flexibiliteit: Kinderen kunnen op hun eigen manier en in hun eigen tempo leren.

Voor wie is Iederwijs geschikt?
Iederwijs is geschikt voor kinderen die veel behoefte hebben aan autonomie en een gepersonaliseerde leeromgeving waarin ze hun eigen interesses kunnen volgen.

Conclusie

Elke onderwijsmethode heeft zijn eigen unieke voordelen en is geschikt voor verschillende leerstijlen en behoeften van kinderen. Het is belangrijk dat ouders zich goed informeren over de verschillende mogelijkheden en de school kiezen die het beste past bij de behoeften en persoonlijkheid van hun kind. Of het nu gaat om de zelfstandigheid van Montessori, de verantwoordelijkheid van Dalton, de gemeenschap van Jenaplan, de holistische benadering van Vrije Scholen, de structuur van reguliere basisscholen, de ervaringsgerichte aanpak van Freinet of de zelfsturing van Iederwijs, er is voor elk kind een passende onderwijsomgeving te vinden.

 

Wil je meer weten over de verschillende godsdiensten of levensovertuigingen en hoe ze aansluiten bij de leerbehoeften van jouw kind? Lees dan ons uitgebreide artikel over de diverse basisscholen in Nederland, inclusief Katholiek, Protestants, Islamitisch en meer. Klik hier om het artikel te lezen.

Reactie plaatsen

Let op: opmerkingen moeten worden goedgekeurd voordat ze worden gepubliceerd.

Leerkracht die gebruik maakt van Bewegend Leren

Gratis inspiratielessen voor Bewegend Leren

Ontdek de kracht van bewegend leren! Ga aan de slag met onze gratis inspiratielessen voor groep 1 t/m 8.

Voor leerkrachten Voor ouders