Collectie: Groep 7

In groep 7 werken de kinderen aan de laatste nieuwe doelen van de basisschool. Binnen taal staat naast verwerken van tekst ook het zelf schrijven van tekst centraal. Binnen het domein rekenen staan grote, complexe sommen met veel bewerkingen centraal. De kinderen hebben al gewerkt met breuken en verhoudingen maar leren in deze groep ook werken met procenten en de toepassing hiervan.